Metropolis Council

Metropolis Council members are both representatives from the parishes, as well as conduits of information and assistance to the parishes. The curent roster of Metropolis Council members is listed below as well as the new upcoming Metropolis Council Members taking office as of July, 2016.

 

2016-2018 Metropolis Council Members

Members Elected at Metropolis Clerg/Laity Assembly in Madison, Wisconsin

 

 1. John Ackerman – Peoria, Illinois
 2. Fr. Sotirios Dimitriou – Homer Glen, Illinois
 3. Fr. Apostolos Georgifentis – Chicago, Illinois
 4. Fr. James Greanias – Valparaiso, Indiana
 5. Fr. Nicholas Jonas – Palos Hills, Illinois
 6. Tom Kanelos – Niles, Illinois
 7. Fr. John Ketchum – Milwaukee, Wisconsin
 8. Lou Laros – Champaign, Illinois
 9. Peter Patsavas – Oak Lawn, Illinois
 10. Harold Peponis – Chicago, Illinois
 11. Fr. Ted Poteres – Merrillville, Indiana
 12. Fr. Ciprian Sas – Peoria, Illinois
 13. Maria Schultz – Sioux City, Iowa
 14. Fr. Dimitri Tobias – Sioux City, Iowa
 15. George Vourvoulias – Fondulac, Wisconsin
 16. Bill Vranas – Chicago, Illinois

Members Appointed by Metropolitan Iakovos

 1. Lena Angelos – Elmhurst, Illinois
 2. Fr. David Bissias – Hammond, Indiana
 3. Frank Lagouros – Peoria, Illinois
 4. Paul Lillios – Lincolnshire, Illinois
 5. John Mangouras – Rochester, Minnesota
 6. Kosmas Pablecas – Palatine, Illinois
 7. Ted Sepsis – Elmhurst, Illinois
 8. Ted Vrehas – Hammond, Indiana

Anthony F. Chapekis, Esq. – Metropolis Legal Counsel (Ex-officio member)

John Maniatis, Esq. – Metropolis Legal Counsel (Ex-officio member)